نماینده عربستان در سازمان ملل: جهان بکوشد تا «اسد» هیچ نقشی در آینده سوریه نداشته باشد

خبر مبارز Comments Off

نماینده عربستان در سازمان ملل: جهان بکوشد تا «اسد» هیچ نقشی در آینده سوریه نداشته باشد
نماینده دائم عربستان در سازمان ملل از کشورهای جهان درخواست کرد تمام تلاش خود را برای کنار زدن رئیس‌جمهور کنونی سوریه و متحدان وی از ایفای هر نقشی در آینده سوریه انجام دهند.

نماینده عربستان در سازمان ملل: جهان بکوشد تا «اسد» هیچ نقشی در آینده سوریه نداشته باشد

نماینده دائم عربستان در سازمان ملل از کشورهای جهان درخواست کرد تمام تلاش خود را برای کنار زدن رئیس‌جمهور کنونی سوریه و متحدان وی از ایفای هر نقشی در آینده سوریه انجام دهند.
نماینده عربستان در سازمان ملل: جهان بکوشد تا «اسد» هیچ نقشی در آینده سوریه نداشته باشد

خرید بک لینک

Author

Back to Top