نمایندگان کشتی ایران در گزینشی المپیک مشخص شدند

خبر مبارز Comments Off

نمایندگان کشتی ایران در گزینشی المپیک مشخص شدند
سامان عبدولی و بشیر باباجان زاده نمایندگان اوزان 59 و 130 کیلوگرم کشتی فرنگی ایران در ر‌قا‌بت‌های گزینشی المپیک مغولستان خواهند بود.

نمایندگان کشتی ایران در گزینشی المپیک مشخص شدند

سامان عبدولی و بشیر باباجان زاده نمایندگان اوزان 59 و 130 کیلوگرم کشتی فرنگی ایران در ر‌قا‌بت‌های گزینشی المپیک مغولستان خواهند بود.
نمایندگان کشتی ایران در گزینشی المپیک مشخص شدند

فروش بک لینک

Author

Back to Top