نوبخت: دولت با وجود مشکلات مالی، تکالیف خود را در سال گذشته انجام داد

خبر مبارز Comments Off

نوبخت: دولت با وجود مشکلات مالی، تکالیف خود را در سال گذشته انجام داد
محمدباقر نوبخت روز شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی استان گیلان بیان داشت: دولت با وجود محدودیت های مالی، تکالیف خود را در سال گذشته انجام داد؛ حقوق کارکنان دولت و 410 هزار میلیارد ریال یارانه های نقدی خانوارها نیز پرداخت شد.

نوبخت: دولت با وجود مشکلات مالی، تکالیف خود را در سال گذشته انجام داد

محمدباقر نوبخت روز شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی استان گیلان بیان داشت: دولت با وجود محدودیت های مالی، تکالیف خود را در سال گذشته انجام داد؛ حقوق کارکنان دولت و 410 هزار میلیارد ریال یارانه های نقدی خانوارها نیز پرداخت شد.
نوبخت: دولت با وجود مشکلات مالی، تکالیف خود را در سال گذشته انجام داد

بک لینک

Author

Back to Top