نگاه دولت درباره یارانه‌ها معطوف به انتخابات و سیاسی است

خبر مبارز Comments Off

نگاه دولت درباره یارانه‌ها معطوف به انتخابات و سیاسی است
قائم مقام جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی با اشاره به علت مخالفت نماینده دولت با طرح مجلس برای هدفمندی یارانه‌ها گفت: بسیاری معتقدند نگاه دولت معطوف به انتخابات و سیاسی است زیرا دولت استدلال روشن برای این مسئله ندارد.

نگاه دولت درباره یارانه‌ها معطوف به انتخابات و سیاسی است

قائم مقام جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی با اشاره به علت مخالفت نماینده دولت با طرح مجلس برای هدفمندی یارانه‌ها گفت: بسیاری معتقدند نگاه دولت معطوف به انتخابات و سیاسی است زیرا دولت استدلال روشن برای این مسئله ندارد.
نگاه دولت درباره یارانه‌ها معطوف به انتخابات و سیاسی است

خرید بک لینک

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

Author

Back to Top