نیروهای یمنی کنترل شهر وازعیه در تعز را دراختیار گرفتند+ نقشه

خبر مبارز Comments Off

نیروهای یمنی کنترل شهر وازعیه در تعز را دراختیار گرفتند+ نقشه
ارتش و نیروهای مردمی یمن، در عملیاتی ویژه مرکز شهر وازعیه در جنوب استان تعز را از مزدوران عربستان پاکسازی کردند.

نیروهای یمنی کنترل شهر وازعیه در تعز را دراختیار گرفتند+ نقشه

ارتش و نیروهای مردمی یمن، در عملیاتی ویژه مرکز شهر وازعیه در جنوب استان تعز را از مزدوران عربستان پاکسازی کردند.
نیروهای یمنی کنترل شهر وازعیه در تعز را دراختیار گرفتند+ نقشه

خرید بک لینک

Author

Back to Top