نیویورک تایمز: احساسات ضدآمریکایی در ایران علی‌رغم برجام / ایران آمریکا را به‌ مداخله‌گری متهم می‌کند

خبر مبارز Comments Off

نیویورک تایمز: احساسات ضدآمریکایی در ایران علی‌رغم برجام / ایران آمریکا را به‌ مداخله‌گری متهم می‌کند
روزنامه آمریکایی در مطلبی با اشاره به تشدید تنش‌های این کشور و ایران، از «عصبانیت» تهران به خاطر استفاده از واژه مجعول برای خطاب قرار دادن خلیج فارس سخن گفته است.

نیویورک تایمز: احساسات ضدآمریکایی در ایران علی‌رغم برجام / ایران آمریکا را به‌ مداخله‌گری متهم می‌کند

روزنامه آمریکایی در مطلبی با اشاره به تشدید تنش‌های این کشور و ایران، از «عصبانیت» تهران به خاطر استفاده از واژه مجعول برای خطاب قرار دادن خلیج فارس سخن گفته است.
نیویورک تایمز: احساسات ضدآمریکایی در ایران علی‌رغم برجام / ایران آمریکا را به‌ مداخله‌گری متهم می‌کند

بک لینک رنک 5

عکس

Author

Back to Top