هلاکت عامل حملات شیمیایی داعش به کرکوک در عراق

خبر مبارز Comments Off

هلاکت عامل حملات شیمیایی داعش به کرکوک در عراق
نیروهای بسیج مردمی عراق در عملیات جدید خود توانستند چندین تروریست داعشی از جمله عامل حملات شیمیایی به منطقه «تازه» در استان کرکوک را به هلاکت رسانند.

هلاکت عامل حملات شیمیایی داعش به کرکوک در عراق

نیروهای بسیج مردمی عراق در عملیات جدید خود توانستند چندین تروریست داعشی از جمله عامل حملات شیمیایی به منطقه «تازه» در استان کرکوک را به هلاکت رسانند.
هلاکت عامل حملات شیمیایی داعش به کرکوک در عراق

خرید بک لینک

Author

Back to Top