هنرمند انقلابی اهل گرفتن سفارش برای انجام کار نیست/روایت در هنر اصیل وجود ندارد

خبر مبارز Comments Off

هنرمند انقلابی اهل گرفتن سفارش برای انجام کار نیست/روایت در هنر اصیل وجود ندارد
مدیرکل مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری گفت: هنرمندان انقلابی هیچ‌گاه اهل گرفتن سفارش برای انجام کار نیستند، بلکه آثارشان خودجوش و مردمی است؛ البته سفارشی کار کردن یک اثر از کیفیت آن نمی‌کاهد، چراکه بسیاری از آثار ارزشمند جهان به صورت سفارشی انجام شده است.

هنرمند انقلابی اهل گرفتن سفارش برای انجام کار نیست/روایت در هنر اصیل وجود ندارد

مدیرکل مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری گفت: هنرمندان انقلابی هیچ‌گاه اهل گرفتن سفارش برای انجام کار نیستند، بلکه آثارشان خودجوش و مردمی است؛ البته سفارشی کار کردن یک اثر از کیفیت آن نمی‌کاهد، چراکه بسیاری از آثار ارزشمند جهان به صورت سفارشی انجام شده است.
هنرمند انقلابی اهل گرفتن سفارش برای انجام کار نیست/روایت در هنر اصیل وجود ندارد

فروش بک لینک

خبرگزاری اصفحان

Author

Back to Top