«هیت» در آستانه آزادی کامل/حمله به فلوجه منتظر دستور العبادی است

خبر مبارز Comments Off

«هیت» در آستانه آزادی کامل/حمله به فلوجه منتظر دستور العبادی است
عضو شورای استانی الانبار با تاکید بر ادامه پیشروی نیروهای مشترک عراقی در شهر راهبردی هیت تاکید کرد، حمله به فلوجه منتظر دستور فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق است.

«هیت» در آستانه آزادی کامل/حمله به فلوجه منتظر دستور العبادی است

عضو شورای استانی الانبار با تاکید بر ادامه پیشروی نیروهای مشترک عراقی در شهر راهبردی هیت تاکید کرد، حمله به فلوجه منتظر دستور فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق است.
«هیت» در آستانه آزادی کامل/حمله به فلوجه منتظر دستور العبادی است

فروش بک لینک

دانلود فیلم جدید

Author

Back to Top