واکنش ترامپ به حسین شریعتمداری: تنکس هانی!

خبر مبارز Comments Off

واکنش ترامپ به حسین شریعتمداری: تنکس هانی!
روزنامه قانون در صفحه طنز خود با اشاره به گفتگوی اخیر مدیر مسئول روزنامه کیهان و چند خبر نوروزی دیگر، واکنش های طنز خود را بدین شکل منتشر کرد.

واکنش ترامپ به حسین شریعتمداری: تنکس هانی!

روزنامه قانون در صفحه طنز خود با اشاره به گفتگوی اخیر مدیر مسئول روزنامه کیهان و چند خبر نوروزی دیگر، واکنش های طنز خود را بدین شکل منتشر کرد.
واکنش ترامپ به حسین شریعتمداری: تنکس هانی!

خرید بک لینک

Author

Back to Top