وزارت خارجه آمریکا: نگرانی‌های ظریف را درک می‌کنیم

خبر مبارز Comments Off

وزارت خارجه آمریکا: نگرانی‌های ظریف را درک می‌کنیم
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می‌گوید که دولت آمریکا از نگرانی «محمدجواد ظریف» و دیگر مقامات تهران نسبت به سرعت اجرایی شدن برجام و تخفیف در تحریم‌های ایران آگاهی دارد و آن را درک می‌کند.

وزارت خارجه آمریکا: نگرانی‌های ظریف را درک می‌کنیم

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می‌گوید که دولت آمریکا از نگرانی «محمدجواد ظریف» و دیگر مقامات تهران نسبت به سرعت اجرایی شدن برجام و تخفیف در تحریم‌های ایران آگاهی دارد و آن را درک می‌کند.
وزارت خارجه آمریکا: نگرانی‌های ظریف را درک می‌کنیم

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 7

اسکای نیوز

Author

Back to Top