وزیر ارشاد خبر داد: ارسال نامه به رهبر انقلاب برای بازدید از نمایشگاه کتاب

خبر مبارز Comments Off

وزیر ارشاد خبر داد: ارسال نامه به رهبر انقلاب برای بازدید از نمایشگاه کتاب
وزیر ارشاد گفت: خدمت رهبر انقلاب نامه‌ای نوشتیم تا افتخار دهند به اصحاب فرهنگ و هنر و با حضور خود باعث دلگرمی ما شوند.

وزیر ارشاد خبر داد: ارسال نامه به رهبر انقلاب برای بازدید از نمایشگاه کتاب

وزیر ارشاد گفت: خدمت رهبر انقلاب نامه‌ای نوشتیم تا افتخار دهند به اصحاب فرهنگ و هنر و با حضور خود باعث دلگرمی ما شوند.
وزیر ارشاد خبر داد: ارسال نامه به رهبر انقلاب برای بازدید از نمایشگاه کتاب

بک لینک رنک 5

موزیک سرا

Author

Back to Top