وزیر امور خارجه ترکمنستان فردا در تهران

خبر مبارز Comments Off

وزیر امور خارجه ترکمنستان فردا در تهران
سفیر جمهوری اسلامی ایران در عشق‌آباد از سفر یک هیأت عالی‌رتبه سیاسی ترکمنستان به سرپرستی وزیر امور خارجه این کشور به تهران خبر داد.

وزیر امور خارجه ترکمنستان فردا در تهران

سفیر جمهوری اسلامی ایران در عشق‌آباد از سفر یک هیأت عالی‌رتبه سیاسی ترکمنستان به سرپرستی وزیر امور خارجه این کشور به تهران خبر داد.
وزیر امور خارجه ترکمنستان فردا در تهران

بازی

Author

Back to Top