وزیر خارجه مصر از احتمال گفت‌وگوها با ایران در آینده خبر داد

خبر مبارز Comments Off

وزیر خارجه مصر از احتمال گفت‌وگوها با ایران در آینده خبر داد
«سامح شکری» وزیر خارجه مصر با بیان اینکه اکنون زمینه‌ی از سرگیری گفت‌وگو با ایران وجود ندارد، از احتمال این اقدام در آینده خبر داد.

وزیر خارجه مصر از احتمال گفت‌وگوها با ایران در آینده خبر داد

«سامح شکری» وزیر خارجه مصر با بیان اینکه اکنون زمینه‌ی از سرگیری گفت‌وگو با ایران وجود ندارد، از احتمال این اقدام در آینده خبر داد.
وزیر خارجه مصر از احتمال گفت‌وگوها با ایران در آینده خبر داد

خرید بک لینک

Author

Back to Top