وزیر دفاع آذربایجان: ارتش آماده باشد

خبر مبارز Comments Off

وزیر دفاع آذربایجان: ارتش آماده باشد
وزیر دفاع آذربایجان می‌گوید ارتش باید آماده اعاده تمامیت ارضی کشور باشد و این کار به هر قیمتی انجام خواهد شد.

وزیر دفاع آذربایجان: ارتش آماده باشد

وزیر دفاع آذربایجان می‌گوید ارتش باید آماده اعاده تمامیت ارضی کشور باشد و این کار به هر قیمتی انجام خواهد شد.
وزیر دفاع آذربایجان: ارتش آماده باشد

اپدیت نود32

گوشی موبایل

Author

Back to Top