وزیر دفاع: هر کشور متجاوز به ایران را پشیمان می‌کنیم

خبر مبارز Comments Off

وزیر دفاع: هر کشور متجاوز به ایران را پشیمان می‌کنیم
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: هر کشوری که قصد تجاوز به ایران را داشته باشد، از این اقدام پشیمان می‌کنیم.

وزیر دفاع: هر کشور متجاوز به ایران را پشیمان می‌کنیم

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: هر کشوری که قصد تجاوز به ایران را داشته باشد، از این اقدام پشیمان می‌کنیم.
وزیر دفاع: هر کشور متجاوز به ایران را پشیمان می‌کنیم

خرید بک لینک

bluray movie download

Author

Back to Top