ولیعهد سابق سعودی فاش کرد: حمایت تسلیحاتی عربستان از گروه‌های مخالف ایران

خبر مبارز Comments Off

ولیعهد سابق سعودی فاش کرد: حمایت تسلیحاتی عربستان از گروه‌های مخالف ایران
ترکی بن ناصر بن عبدالعزیز، -بر اساس آنچه که مقرن بن عبدالعزیز به نقل از منابع نظامی به او گفته است- اظهار داشت که عربستان سعودی به گروه های مسلح مخالف ایران مقادیر بسیاری سلاح داده است.

ولیعهد سابق سعودی فاش کرد: حمایت تسلیحاتی عربستان از گروه‌های مخالف ایران

ترکی بن ناصر بن عبدالعزیز، -بر اساس آنچه که مقرن بن عبدالعزیز به نقل از منابع نظامی به او گفته است- اظهار داشت که عربستان سعودی به گروه های مسلح مخالف ایران مقادیر بسیاری سلاح داده است.
ولیعهد سابق سعودی فاش کرد: حمایت تسلیحاتی عربستان از گروه‌های مخالف ایران

خرید بک لینک

دانلود سرا

Author

Back to Top