پایان مخلوق اقتصادی محمود احمدی‌نژاد

خبر مبارز Comments Off

پایان مخلوق اقتصادی محمود احمدی‌نژاد
ارز مبادله‌ای در حال پیوستن به تاریخ است. این ارز که مخلوق دولت احمدی‌نژاد بود، حالا به دست دولت روحانی در حال پیوستن به تاریخ است.

پایان مخلوق اقتصادی محمود احمدی‌نژاد

ارز مبادله‌ای در حال پیوستن به تاریخ است. این ارز که مخلوق دولت احمدی‌نژاد بود، حالا به دست دولت روحانی در حال پیوستن به تاریخ است.
پایان مخلوق اقتصادی محمود احمدی‌نژاد

بک لینک

Author

Back to Top