پایگاه اتریشی: لغو نشدن تجمع ضدایرانی، علت لغو سفر روحانی به وین بود

خبر مبارز Comments Off

پایگاه اتریشی: لغو نشدن تجمع ضدایرانی، علت لغو سفر روحانی به وین بود
پایگاه خبری اتریش مدعی شد که علت لغو سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به این کشور رد درخواست تهران برای جلوگیری از برگزاری تجمع ضدایرانی در وین بوده است.

پایگاه اتریشی: لغو نشدن تجمع ضدایرانی، علت لغو سفر روحانی به وین بود

پایگاه خبری اتریش مدعی شد که علت لغو سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به این کشور رد درخواست تهران برای جلوگیری از برگزاری تجمع ضدایرانی در وین بوده است.
پایگاه اتریشی: لغو نشدن تجمع ضدایرانی، علت لغو سفر روحانی به وین بود

فروش بک لینک

Author

Back to Top