پنتاگون: آماده همکاری نظامی با روسیه نیستیم

خبر مبارز Comments Off

پنتاگون: آماده همکاری نظامی با روسیه نیستیم
سخنگوی وزارت دفاع آمریکا “پنتاگون” با وجود اذعان به مبارزه موثر روسیه با تروریست های داعش اعلام کرد که واشنگتن آمادگی همکاری نظامی با روسیه در سوریه را ندارد.

پنتاگون: آماده همکاری نظامی با روسیه نیستیم

سخنگوی وزارت دفاع آمریکا “پنتاگون” با وجود اذعان به مبارزه موثر روسیه با تروریست های داعش اعلام کرد که واشنگتن آمادگی همکاری نظامی با روسیه در سوریه را ندارد.
پنتاگون: آماده همکاری نظامی با روسیه نیستیم

فروش بک لینک

Author

Back to Top