پویایی بازار کار کشور با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی/ دولت همچنان چشم به خارج دوخته است

خبر مبارز Comments Off

پویایی بازار کار کشور با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی/ دولت همچنان چشم به خارج دوخته است
یک کارشناس بازار کار با بیان اینکه هیچ اتفاقی به غیر از کنترل نرخ تورم در سه سال عمر دولت در کشور رخ نداده است، گفت: تمام پارامترهای اقتصادی چشم‌انداز مثبتی نداشته و بازار کار همچنان راکد است.

پویایی بازار کار کشور با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی/ دولت همچنان چشم به خارج دوخته است

یک کارشناس بازار کار با بیان اینکه هیچ اتفاقی به غیر از کنترل نرخ تورم در سه سال عمر دولت در کشور رخ نداده است، گفت: تمام پارامترهای اقتصادی چشم‌انداز مثبتی نداشته و بازار کار همچنان راکد است.
پویایی بازار کار کشور با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی/ دولت همچنان چشم به خارج دوخته است

Author

Back to Top