پیشروی ارتش سوریه در حمص

خبر مبارز Comments Off

پیشروی ارتش سوریه در حمص
ارتش سوریه با پشتیبانی نیروهای همپیمان، در محور شمالی شهرک قریتین در جنوب شرقی استان حمص پیشروی کرده است.

پیشروی ارتش سوریه در حمص

ارتش سوریه با پشتیبانی نیروهای همپیمان، در محور شمالی شهرک قریتین در جنوب شرقی استان حمص پیشروی کرده است.
پیشروی ارتش سوریه در حمص

خرید بک لینک

Author

Back to Top