پیشروی جدید نیروهای مقاومت در شمال شرق دمشق؛ عناصر داعش متواری شدند

خبر مبارز Comments Off

پیشروی جدید نیروهای مقاومت در شمال شرق دمشق؛ عناصر داعش متواری شدند
نیروهای مقاومت در پی پیشروی‌های اخیر خود در ریف شمال شرق دمشق امروز جمعه موفق شدند کنترل شرکت «اسمنت البادیه» و مرکز مطالعات علمی را در منطقه «ابوالشامات» به دست گیرند.

پیشروی جدید نیروهای مقاومت در شمال شرق دمشق؛ عناصر داعش متواری شدند

نیروهای مقاومت در پی پیشروی‌های اخیر خود در ریف شمال شرق دمشق امروز جمعه موفق شدند کنترل شرکت «اسمنت البادیه» و مرکز مطالعات علمی را در منطقه «ابوالشامات» به دست گیرند.
پیشروی جدید نیروهای مقاومت در شمال شرق دمشق؛ عناصر داعش متواری شدند

فروش بک لینک

پرس نیوز

Author

Back to Top