پیشنهاد یکی از مراجع عراق برای حل بحران عراق

خبر مبارز Comments Off

پیشنهاد یکی از مراجع عراق برای حل بحران عراق
شبکه خبری «السومریه نیوز» گزارش داد که المدرسی همچنین خواستار تشکیل پارلمان موازی با پارلمان کنونی این کشور شد.

پیشنهاد یکی از مراجع عراق برای حل بحران عراق

شبکه خبری «السومریه نیوز» گزارش داد که المدرسی همچنین خواستار تشکیل پارلمان موازی با پارلمان کنونی این کشور شد.
پیشنهاد یکی از مراجع عراق برای حل بحران عراق

خرید بک لینک

فیلم سریال آهنگ

Author

Back to Top