پیوس: کی‌روش زمان ما سرمربی تیم ملی بود روزی 4 بار سکته می‌کرد!/آقای ملی‌پوش، هر چه هستی باش اما به بزرگترت احترام بگذار

خبر مبارز Comments Off

پیوس: کی‌روش زمان ما سرمربی تیم ملی بود روزی 4 بار سکته می‌کرد!/آقای ملی‌پوش، هر چه هستی باش اما به بزرگترت احترام بگذار
پیشکسوت فوتبال کشورمان گفت: ما بدون هیچ امکاناتی با آقای پروین قهرمان آسیا شدیم و اگر کی‌روش زمان ما سرمربی تیم ملی بود روزی 4 بار سکته می‌کرد!

پیوس: کی‌روش زمان ما سرمربی تیم ملی بود روزی 4 بار سکته می‌کرد!/آقای ملی‌پوش، هر چه هستی باش اما به بزرگترت احترام بگذار

پیشکسوت فوتبال کشورمان گفت: ما بدون هیچ امکاناتی با آقای پروین قهرمان آسیا شدیم و اگر کی‌روش زمان ما سرمربی تیم ملی بود روزی 4 بار سکته می‌کرد!
پیوس: کی‌روش زمان ما سرمربی تیم ملی بود روزی 4 بار سکته می‌کرد!/آقای ملی‌پوش، هر چه هستی باش اما به بزرگترت احترام بگذار

بک لینک

Author

Back to Top