چرا دارندگان سیم کارتهای نو مزاحم تلفنی دارند؟

خبر مبارز Comments Off

چرا دارندگان سیم کارتهای نو مزاحم تلفنی دارند؟
معاون وزیر ارتباطات در بخش دیگری از صحبت‌های خود هم به ارائه توضیحاتی درباره آخرین وضعیت شرکت‌های FCP پرداخت و گفت: تاکنون پروانه 12 شرکت FCP قطعی شده و پیش‌بینی می‌کنیم تعداد این شرکت‌ها به 18 شرکت برسد.

چرا دارندگان سیم کارتهای نو مزاحم تلفنی دارند؟

معاون وزیر ارتباطات در بخش دیگری از صحبت‌های خود هم به ارائه توضیحاتی درباره آخرین وضعیت شرکت‌های FCP پرداخت و گفت: تاکنون پروانه 12 شرکت FCP قطعی شده و پیش‌بینی می‌کنیم تعداد این شرکت‌ها به 18 شرکت برسد.
چرا دارندگان سیم کارتهای نو مزاحم تلفنی دارند؟

فروش بک لینک

Author

Back to Top