چرا داعش بین مردم موصل خمپاره‌انداز می‌گذارد؟

خبر مبارز Comments Off

چرا داعش بین مردم موصل خمپاره‌انداز می‌گذارد؟
در آستانۀ عملیات نظامی نیروهای عراقی برای بازپس گیری موصل از گروه تروریستی داعش، دستکم 400 خانواده از روستاهای خربردان، کودیله و مهانه به سمت مخمور از مناطق استان موصل، فرار کردند.

چرا داعش بین مردم موصل خمپاره‌انداز می‌گذارد؟

در آستانۀ عملیات نظامی نیروهای عراقی برای بازپس گیری موصل از گروه تروریستی داعش، دستکم 400 خانواده از روستاهای خربردان، کودیله و مهانه به سمت مخمور از مناطق استان موصل، فرار کردند.
چرا داعش بین مردم موصل خمپاره‌انداز می‌گذارد؟

فروش بک لینک

Author

Back to Top