«چهل چراغ» شروع خوبی برای حضور مردم در سینمای ارزشی است

ارز Comments Off

«چهل چراغ» شروع خوبی برای حضور مردم در سینمای ارزشی است
بهمنی با اشاره به برگزاری جشنواره «چهل چراغ»، این جشنواره را شروع بسیار خوبی برای نهادینه شدن حضور مردم در سینمای انقلاب عنوان کرد و گفت: به شرطی که این جشنواره از شکل مردمی خارج نشود می‌تواند موفق عمل کند.

«چهل چراغ» شروع خوبی برای حضور مردم در سینمای ارزشی است

بهمنی با اشاره به برگزاری جشنواره «چهل چراغ»، این جشنواره را شروع بسیار خوبی برای نهادینه شدن حضور مردم در سینمای انقلاب عنوان کرد و گفت: به شرطی که این جشنواره از شکل مردمی خارج نشود می‌تواند موفق عمل کند.
«چهل چراغ» شروع خوبی برای حضور مردم در سینمای ارزشی است

خرید بک لینک

Author

Back to Top