چه مقدار از خاک سوریه و عراق کماکان تحت اشغال داعش است؟ + نقشه

خبر مبارز Comments Off

چه مقدار از خاک سوریه و عراق کماکان تحت اشغال داعش است؟ + نقشه
آزادسازی شهرهای تدمر(پالمیرا) در سوریه و هیت در استان الانبار عراق طی هفته های گذشته ضربات سنگینی را بر پیکر گروه تروریستی داعش وارد کرده است. نیروهای امنیتی عراق 22 اسفند ماه سال 1394 عملیات گسترده ای را برای بازپس گیری منطقه هیت آغاز کردند.

چه مقدار از خاک سوریه و عراق کماکان تحت اشغال داعش است؟ + نقشه

آزادسازی شهرهای تدمر(پالمیرا) در سوریه و هیت در استان الانبار عراق طی هفته های گذشته ضربات سنگینی را بر پیکر گروه تروریستی داعش وارد کرده است. نیروهای امنیتی عراق 22 اسفند ماه سال 1394 عملیات گسترده ای را برای بازپس گیری منطقه هیت آغاز کردند.
چه مقدار از خاک سوریه و عراق کماکان تحت اشغال داعش است؟ + نقشه

خرید بک لینک

Author

Back to Top