کاخ سفید بداند قدرت موشکی از خطوط قرمز ایران است/ نباید به کلید زنگ زده خارجی‌ها امید بست

خبر مبارز Comments Off

کاخ سفید بداند قدرت موشکی از خطوط قرمز ایران است/ نباید به کلید زنگ زده خارجی‌ها امید بست
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت: کاخ سفید بداند که ظرفیت‌های دفاعی و قدرت موشکی به ویژه در دوره پرفتنه و پر تهدید کنونی از خطوط قرمز ملت ایران و پشتوانه امنیت ملی کشور بوده و به احدی اجازه دست اندازی به آن داده نخواهد شد.

کاخ سفید بداند قدرت موشکی از خطوط قرمز ایران است/ نباید به کلید زنگ زده خارجی‌ها امید بست

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت: کاخ سفید بداند که ظرفیت‌های دفاعی و قدرت موشکی به ویژه در دوره پرفتنه و پر تهدید کنونی از خطوط قرمز ملت ایران و پشتوانه امنیت ملی کشور بوده و به احدی اجازه دست اندازی به آن داده نخواهد شد.
کاخ سفید بداند قدرت موشکی از خطوط قرمز ایران است/ نباید به کلید زنگ زده خارجی‌ها امید بست

فروش بک لینک

Author

Back to Top