کارت زرد تلویزیون به «مهران مدیری»/ «دورهمی» نیامده اخطار گرفت

خبر مبارز Comments Off

کارت زرد تلویزیون به «مهران مدیری»/ «دورهمی» نیامده اخطار گرفت
قائم مقام معاون سیما گفت: با رفتار تنبیه آمیز مجری شأن میهمانان برنامه نادیده گرفته شده است که این موضوع را بررسی کردیم و بلافاصله به عوامل برنامه تذکر جدی داده شد تا نسبت به موارد اخلاقی و رعایت سبک زندگی ایرانی اسلامی دقت بیشتری شود.

کارت زرد تلویزیون به «مهران مدیری»/ «دورهمی» نیامده اخطار گرفت

قائم مقام معاون سیما گفت: با رفتار تنبیه آمیز مجری شأن میهمانان برنامه نادیده گرفته شده است که این موضوع را بررسی کردیم و بلافاصله به عوامل برنامه تذکر جدی داده شد تا نسبت به موارد اخلاقی و رعایت سبک زندگی ایرانی اسلامی دقت بیشتری شود.
کارت زرد تلویزیون به «مهران مدیری»/ «دورهمی» نیامده اخطار گرفت

بک لینک

Author

Back to Top