کاهش بی‌سابقه تولید نفت غیر اوپکی‌ها در سال 2016/وابستگی به نفت خاورمیانه بیشتر می‌‌شود

قیمت Comments Off

کاهش بی‌سابقه تولید نفت غیر اوپکی‌ها در سال 2016/وابستگی به نفت خاورمیانه بیشتر می‌‌شود
رئیس آژانس بین‌المللی انرژی با بیان اینکه تا سال ۲۰۱۷ میزان عرضه و قیمت نفت در بازار متعادل می‌شود، گفت: طی چند سال آینده وابستگی بازارهای جهانی به نفت خاورمیانه بیشتر خواهد شد.

کاهش بی‌سابقه تولید نفت غیر اوپکی‌ها در سال 2016/وابستگی به نفت خاورمیانه بیشتر می‌‌شود

رئیس آژانس بین‌المللی انرژی با بیان اینکه تا سال ۲۰۱۷ میزان عرضه و قیمت نفت در بازار متعادل می‌شود، گفت: طی چند سال آینده وابستگی بازارهای جهانی به نفت خاورمیانه بیشتر خواهد شد.
کاهش بی‌سابقه تولید نفت غیر اوپکی‌ها در سال 2016/وابستگی به نفت خاورمیانه بیشتر می‌‌شود

یوزرنیم و پسورد نود 32

دانلود موزیک

Author

Back to Top