کتاب جعل کننده نام خلیج فارس جمع آوری شد/تخلفات بخش لاتین بیش از سایرین

خبر مبارز Comments Off

کتاب جعل کننده نام خلیج فارس جمع آوری شد/تخلفات بخش لاتین بیش از سایرین
علی فریدونی از تخلفات مشهود در بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در بخش عربی آثاری که از نام مجعول برای خلیج فارس استفاده شده بود جمع آوری شد.

کتاب جعل کننده نام خلیج فارس جمع آوری شد/تخلفات بخش لاتین بیش از سایرین

علی فریدونی از تخلفات مشهود در بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در بخش عربی آثاری که از نام مجعول برای خلیج فارس استفاده شده بود جمع آوری شد.
کتاب جعل کننده نام خلیج فارس جمع آوری شد/تخلفات بخش لاتین بیش از سایرین

بک لینک رنک 1

دانلود سریال و آهنگ

Author

Back to Top