کشته شدن یک مقام امنیتی سعودی به ضرب گلوله در شرق ریاض

خبر مبارز Comments Off

کشته شدن یک مقام امنیتی سعودی به ضرب گلوله در شرق ریاض
خبرگزاری رسمی عربستان هم با تایید خبر کشته شدن این مقام امنیتی به نقل از سخنگوی امنیتی وزارت کشور سعودی گزارش داد سرهنگ ماجد الحمادی الدوادمی پس از آنکه هدف تیراندازی یک فرد ناشناس قرار گرفت، کشته شد.

کشته شدن یک مقام امنیتی سعودی به ضرب گلوله در شرق ریاض

خبرگزاری رسمی عربستان هم با تایید خبر کشته شدن این مقام امنیتی به نقل از سخنگوی امنیتی وزارت کشور سعودی گزارش داد سرهنگ ماجد الحمادی الدوادمی پس از آنکه هدف تیراندازی یک فرد ناشناس قرار گرفت، کشته شد.
کشته شدن یک مقام امنیتی سعودی به ضرب گلوله در شرق ریاض

بک لینک

Author

Back to Top