کشته شدن ۷۰ تروریست داعشی در شهر «هیت»/ پاکسازی دو منطقه راهبردی در فلوجه

خبر مبارز Comments Off

کشته شدن ۷۰ تروریست داعشی در شهر «هیت»/ پاکسازی دو منطقه راهبردی در فلوجه
عملیات ارتش عراق با پشتیبانی نیروی هوایی این کشور، در غرب استان الانبار، موجب به کشته شدن ۷۰ تروریست داعشی و پاکسازی چندین منطقه و شهرک شد.

کشته شدن ۷۰ تروریست داعشی در شهر «هیت»/ پاکسازی دو منطقه راهبردی در فلوجه

عملیات ارتش عراق با پشتیبانی نیروی هوایی این کشور، در غرب استان الانبار، موجب به کشته شدن ۷۰ تروریست داعشی و پاکسازی چندین منطقه و شهرک شد.
کشته شدن ۷۰ تروریست داعشی در شهر «هیت»/ پاکسازی دو منطقه راهبردی در فلوجه

پسورد نود 32

آهنگ جدید

Author

Back to Top