کفاشیان: کی‌روش هم دوست دارد برود و هم نرود!/ وضعیت اساسنامه خطرناک است و شاید دوباره تعلیق شویم

خبر مبارز Comments Off

کفاشیان: کی‌روش هم دوست دارد برود و هم نرود!/ وضعیت اساسنامه خطرناک است و شاید دوباره تعلیق شویم
رئیس فدراسیون فوتبال گفت: شرایط به گونه‌ای است که کی‌روش هم دوست دارد برود و هم دوست دارد نرود!

کفاشیان: کی‌روش هم دوست دارد برود و هم نرود!/ وضعیت اساسنامه خطرناک است و شاید دوباره تعلیق شویم

رئیس فدراسیون فوتبال گفت: شرایط به گونه‌ای است که کی‌روش هم دوست دارد برود و هم دوست دارد نرود!
کفاشیان: کی‌روش هم دوست دارد برود و هم نرود!/ وضعیت اساسنامه خطرناک است و شاید دوباره تعلیق شویم

خرید بک لینک

Author

Back to Top