کنگره درباره مفاد برجام و احتمال فریبکاری اوباما درباره توافق هسته‌ای تحقیق می‌کند

خبر مبارز Comments Off

کنگره درباره مفاد برجام و احتمال فریبکاری اوباما درباره توافق هسته‌ای تحقیق می‌کند
کنگره آمریکا معتقد است که دولت «باراک اوباما» نمایندگان کنگره را در خصوص مفاد برجام فریب داده است و در صدد است که تحقیقاتی را در این زمینه آغاز کند.

کنگره درباره مفاد برجام و احتمال فریبکاری اوباما درباره توافق هسته‌ای تحقیق می‌کند

کنگره آمریکا معتقد است که دولت «باراک اوباما» نمایندگان کنگره را در خصوص مفاد برجام فریب داده است و در صدد است که تحقیقاتی را در این زمینه آغاز کند.
کنگره درباره مفاد برجام و احتمال فریبکاری اوباما درباره توافق هسته‌ای تحقیق می‌کند

خرید بک لینک

Author

Back to Top