«گاو»زدگی مسئولان جشنواره جهانی فجر

خبر مبارز Comments Off

«گاو»زدگی مسئولان جشنواره جهانی فجر
نمایشگاه عکس «گاو» هم در جشنواره جهانی فجر برپا شد تا وقتی مهمان خارجی به جشنواره آمد فکر کند، نکند در جشنواره‌ای با حمایت «NGO»های حامی حیوانات اهلی شرکت کرده که دست بر قضا امسال را سال حمایت از گاو نام گذاری کرده اند.

«گاو»زدگی مسئولان جشنواره جهانی فجر

نمایشگاه عکس «گاو» هم در جشنواره جهانی فجر برپا شد تا وقتی مهمان خارجی به جشنواره آمد فکر کند، نکند در جشنواره‌ای با حمایت «NGO»های حامی حیوانات اهلی شرکت کرده که دست بر قضا امسال را سال حمایت از گاو نام گذاری کرده اند.
«گاو»زدگی مسئولان جشنواره جهانی فجر

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 3

فانتزی

Author

Back to Top