گزافه گویی سفیر امارات علیه ایران/ باید چماق ها را رو کنیم!

خبر مبارز Comments Off

گزافه گویی سفیر امارات علیه ایران/ باید چماق ها را رو کنیم!
«اقدامات اخیر نصفه و نیمه علیه ایران کافی نیست؛ آمریکا و جامعه جهانی باید برای ایران روشن سازند که …»

گزافه گویی سفیر امارات علیه ایران/ باید چماق ها را رو کنیم!

«اقدامات اخیر نصفه و نیمه علیه ایران کافی نیست؛ آمریکا و جامعه جهانی باید برای ایران روشن سازند که …»
گزافه گویی سفیر امارات علیه ایران/ باید چماق ها را رو کنیم!

فروش بک لینک

Author

Back to Top