گفته بودیم بازی در غدیر برگزار شود اما شورای تامین استان خوزستان با این موضوع موافقت نکرد

خبر مبارز Comments Off

گفته بودیم بازی در غدیر برگزار شود اما شورای تامین استان خوزستان با این موضوع موافقت نکرد
مسئول برگزاری مسابقات لیگ برتر گفت: از هفته گذشته گفتیم و نامه زدیم که بازی استقلال اهواز و پرسپولیس در ورزشگاه غدیر برگزار شود اما شورای تامین استان با آن مخالفت کرد.

گفته بودیم بازی در غدیر برگزار شود اما شورای تامین استان خوزستان با این موضوع موافقت نکرد

مسئول برگزاری مسابقات لیگ برتر گفت: از هفته گذشته گفتیم و نامه زدیم که بازی استقلال اهواز و پرسپولیس در ورزشگاه غدیر برگزار شود اما شورای تامین استان با آن مخالفت کرد.
گفته بودیم بازی در غدیر برگزار شود اما شورای تامین استان خوزستان با این موضوع موافقت نکرد

لایسنس نود 32 ورژن 5

خبرگزاری اصفحان

Author

Back to Top