گلوگاه «حساب‌های بانکی» برای حذف یارانه غیرنیازمندان/ تقابل نگاه دولت با فرمان ۸ ماده‌ای مبارزه با فساد

ارز Comments Off

گلوگاه «حساب‌های بانکی» برای حذف یارانه غیرنیازمندان/ تقابل نگاه دولت با فرمان ۸ ماده‌ای مبارزه با فساد
حذف یارانه ثروتمندان به دلیل نگرانی از عدم رونق اقتصادی و سلب اعتماد از بانک‌ها که از سوی رئیس جمهور مطرح شد امروز پس از ۱۵ سال نشان از تقابل تفکرات و سنگ محک فرمان ۸ ماده‌ای مبارزه با فساد شده است.

گلوگاه «حساب‌های بانکی» برای حذف یارانه غیرنیازمندان/ تقابل نگاه دولت با فرمان ۸ ماده‌ای مبارزه با فساد

حذف یارانه ثروتمندان به دلیل نگرانی از عدم رونق اقتصادی و سلب اعتماد از بانک‌ها که از سوی رئیس جمهور مطرح شد امروز پس از ۱۵ سال نشان از تقابل تفکرات و سنگ محک فرمان ۸ ماده‌ای مبارزه با فساد شده است.
گلوگاه «حساب‌های بانکی» برای حذف یارانه غیرنیازمندان/ تقابل نگاه دولت با فرمان ۸ ماده‌ای مبارزه با فساد

فروش بک لینک

خبرگزاری اصفحان

Author

Back to Top