گمانه‌ای برای سوءاستفادة قالیباف از شهرداری برای ریاست جمهوری 96!

خبر مبارز Comments Off

گمانه‌ای برای سوءاستفادة قالیباف از شهرداری برای ریاست جمهوری 96!
حضور سه‌باره قالیباف در انتخابات ریاست جمهوری به خودیِ خود ایرادی ندارد اما سوءاستفاده از جایگاه فعلی یعنی شهرداری پایتخت به عنوان صرفاً یک سکوی پرش برای منصبی بالاتر و نیز جهت‌دهی تصمیمات و منابع مالی شهرداری به سمتی که تبلیغات انتخاباتی ریاست‌ جمهوری می‌طلبد، سراسر ایراد و مشکل است.

گمانه‌ای برای سوءاستفادة قالیباف از شهرداری برای ریاست جمهوری 96!

حضور سه‌باره قالیباف در انتخابات ریاست جمهوری به خودیِ خود ایرادی ندارد اما سوءاستفاده از جایگاه فعلی یعنی شهرداری پایتخت به عنوان صرفاً یک سکوی پرش برای منصبی بالاتر و نیز جهت‌دهی تصمیمات و منابع مالی شهرداری به سمتی که تبلیغات انتخاباتی ریاست‌ جمهوری می‌طلبد، سراسر ایراد و مشکل است.
گمانه‌ای برای سوءاستفادة قالیباف از شهرداری برای ریاست جمهوری 96!

خرید بک لینک

Author

Back to Top