گپ و گفت «ایندپندنت» با هشت طرفدار دونالد ترامپ / چرا این میلیاردر آمریکایی در جذب مردم موفق بوده است؟

خبر مبارز Comments Off

گپ و گفت «ایندپندنت» با هشت طرفدار دونالد ترامپ / چرا این میلیاردر آمریکایی در جذب مردم موفق بوده است؟
دونالد ترامپ در منطقه کویینز نیویورک به دنیا آمده است. 20 هزار نفر از مردم شهری که در آن بزرگ شده به انباری شهری در بیرون بت پیج در لانگ آیلند آمده بودند تا صدای او را بشنوند و با قدرت از “ارزش های نیویورک” دفاع کنند. اما همه آن ها که آمده بودند نتوانستند خود ترامپ را ببینند. در عمل بیشتر اتفاقات پیش تر از آمدن ترامپ روی صحنه اتفاق افتاد.

گپ و گفت «ایندپندنت» با هشت طرفدار دونالد ترامپ / چرا این میلیاردر آمریکایی در جذب مردم موفق بوده است؟

دونالد ترامپ در منطقه کویینز نیویورک به دنیا آمده است. 20 هزار نفر از مردم شهری که در آن بزرگ شده به انباری شهری در بیرون بت پیج در لانگ آیلند آمده بودند تا صدای او را بشنوند و با قدرت از “ارزش های نیویورک” دفاع کنند. اما همه آن ها که آمده بودند نتوانستند خود ترامپ را ببینند. در عمل بیشتر اتفاقات پیش تر از آمدن ترامپ روی صحنه اتفاق افتاد.
گپ و گفت «ایندپندنت» با هشت طرفدار دونالد ترامپ / چرا این میلیاردر آمریکایی در جذب مردم موفق بوده است؟

فروش بک لینک

ganool review

Author

Back to Top