یکی دیگر از مظنونین اصلی حملات پاریس بازداشت شد

خبر مبارز Comments Off

یکی دیگر از مظنونین اصلی حملات پاریس بازداشت شد
«محمد ابرینی» که از 5 ماه قبل به اتهام نقش‌آفرینی در حملات تروریستی مرگبار پاریس تحت تعقیب پلیس اروپا قرار داشت، در بلژیک بازداشت شده است.

یکی دیگر از مظنونین اصلی حملات پاریس بازداشت شد

«محمد ابرینی» که از 5 ماه قبل به اتهام نقش‌آفرینی در حملات تروریستی مرگبار پاریس تحت تعقیب پلیس اروپا قرار داشت، در بلژیک بازداشت شده است.
یکی دیگر از مظنونین اصلی حملات پاریس بازداشت شد

بک لینک رنک 6

Author

Back to Top