۲ سریال جدید در راهند/ شبکه دو بعد از «کیمیا» به سراغ «یکتا» رفت

خبر مبارز Comments Off

۲ سریال جدید در راهند/ شبکه دو بعد از «کیمیا» به سراغ «یکتا» رفت
شبکه دو سریال‌های «یکتا» و «آرام می‌گیریم» را به مجموعه سریال‌هایی که برای پخش در سال 95 در نظر گرفته است، اضافه کرد.

۲ سریال جدید در راهند/ شبکه دو بعد از «کیمیا» به سراغ «یکتا» رفت

شبکه دو سریال‌های «یکتا» و «آرام می‌گیریم» را به مجموعه سریال‌هایی که برای پخش در سال 95 در نظر گرفته است، اضافه کرد.
۲ سریال جدید در راهند/ شبکه دو بعد از «کیمیا» به سراغ «یکتا» رفت

فروش بک لینک

Author

Back to Top