12 نظامی آذربایجان در درگیری با نیروهای ارمنستان کشته شدند/ یک بالگرد آذری هم هدف قرار گرفت

خبر مبارز Comments Off

12 نظامی آذربایجان در درگیری با نیروهای ارمنستان کشته شدند/ یک بالگرد آذری هم هدف قرار گرفت
دولت آذربایجان می‌گوید درگیری‌های 24 ساعت گذشته در منطقه قره‌باغ در مرز ارمنستان به کشته شدن 12 نظامی آذری منجر شده است.

12 نظامی آذربایجان در درگیری با نیروهای ارمنستان کشته شدند/ یک بالگرد آذری هم هدف قرار گرفت

دولت آذربایجان می‌گوید درگیری‌های 24 ساعت گذشته در منطقه قره‌باغ در مرز ارمنستان به کشته شدن 12 نظامی آذری منجر شده است.
12 نظامی آذربایجان در درگیری با نیروهای ارمنستان کشته شدند/ یک بالگرد آذری هم هدف قرار گرفت

فروش بک لینک

Author

Back to Top