پای پدر دیوید کامرون به ‘اوراق پانامایی ‘ کشیده شد

خبر مبارز Comments Off

پای پدر دیوید کامرون به ‘اوراق پانامایی ‘ کشیده شد
منابع انگلیسی روز دوشنبه فاش ساخت که براساس’اوراق پانامایی’، پدر دیوید کامرون نخست‌وزیر انگلیس، از جمله مشتری‌های شرکت حقوقی ‘موساک فونسکا’ بوده و یک صندوق مالی برون مرزی به منظور فرار مالیاتی داشته است.

پای پدر دیوید کامرون به ‘اوراق پانامایی ‘ کشیده شد

منابع انگلیسی روز دوشنبه فاش ساخت که براساس’اوراق پانامایی’، پدر دیوید کامرون نخست‌وزیر انگلیس، از جمله مشتری‌های شرکت حقوقی ‘موساک فونسکا’ بوده و یک صندوق مالی برون مرزی به منظور فرار مالیاتی داشته است.
پای پدر دیوید کامرون به ‘اوراق پانامایی ‘ کشیده شد

فروش بک لینک

Author

Back to Top