30درصد واحدهای صنعتی کشور تعطیل شده اند/ ضربه شدید واردات بر پیکر کشاورزان

خبر مبارز Comments Off

30درصد واحدهای صنعتی کشور تعطیل شده اند/ ضربه شدید واردات بر پیکر کشاورزان
منتخب مردم فریمان در مجلس دهم با بیان اینکه 30 درصد از واحدهای صنعتی در تعطیلی به سر می‌برند، گفت: دولت با ارائه تسهیلات و حمایت از توان صادراتی کشور در جهت تقویت اقتصاد درون‌زا و رفع رکود از اقتصاد کشور حرکت کند.

30درصد واحدهای صنعتی کشور تعطیل شده اند/ ضربه شدید واردات بر پیکر کشاورزان

منتخب مردم فریمان در مجلس دهم با بیان اینکه 30 درصد از واحدهای صنعتی در تعطیلی به سر می‌برند، گفت: دولت با ارائه تسهیلات و حمایت از توان صادراتی کشور در جهت تقویت اقتصاد درون‌زا و رفع رکود از اقتصاد کشور حرکت کند.
30درصد واحدهای صنعتی کشور تعطیل شده اند/ ضربه شدید واردات بر پیکر کشاورزان

فروش بک لینک

Author

Back to Top