ادعاهای واهی «الجبیر» علیه سردار سلیمانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

خبر مبارز Comments Off

ادعاهای واهی «الجبیر» علیه سردار سلیمانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
وزیر امور خارجه عربستان به دنبال پیروزی‌های نیروهای عراقی علیه تروریست‌های داعش با اظهاراتی علیه سردار سلیمانی تلاش کرد، شکست‌های داعش را لاپوشانی کند.

ادعاهای واهی «الجبیر» علیه سردار سلیمانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

وزیر امور خارجه عربستان به دنبال پیروزی‌های نیروهای عراقی علیه تروریست‌های داعش با اظهاراتی علیه سردار سلیمانی تلاش کرد، شکست‌های داعش را لاپوشانی کند.
ادعاهای واهی «الجبیر» علیه سردار سلیمانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

wolrd press news

Author

Back to Top