بیانات مقام معظم رهبری باید نصب‌العین دانشجویان حزب‌اللهی باشد

خبر مبارز Comments Off

بیانات مقام معظم رهبری باید نصب‌العین دانشجویان حزب‌اللهی باشد
دبیر شورای نگهبان گفت: برای فرهنگ‌سازی در امر اقتصاد مقاومتی، مبارزه با فساد و آسیب‌های اجتماعی و تأثیرگذاری بر قشر دانشجو، بیانات مقام معظم رهبری باید نصب‌العین دانشجویان حزب‌اللهی باشد.

بیانات مقام معظم رهبری باید نصب‌العین دانشجویان حزب‌اللهی باشد

دبیر شورای نگهبان گفت: برای فرهنگ‌سازی در امر اقتصاد مقاومتی، مبارزه با فساد و آسیب‌های اجتماعی و تأثیرگذاری بر قشر دانشجو، بیانات مقام معظم رهبری باید نصب‌العین دانشجویان حزب‌اللهی باشد.
بیانات مقام معظم رهبری باید نصب‌العین دانشجویان حزب‌اللهی باشد

میهن دانلود

Author

Back to Top